Weerbaarheidstraining

Bij wie voelt een kind zich beter op zijn gemak dan bij een dier? Een dier oordeelt niet, heeft geen mening. Daarom biedt een hond een veilige en leuke oefensituatie. Toch zal de hond wel veel laten zien over hoe jij je voelt en wat je doet. De hond is een mooie spiegel om op jezelf te reflecteren.

Door middel van opdrachten die samen met de hond worden uitgevoerd bouwen we aan meer weerbaarheid en zelfvertrouwen.

Thema’s die aan bod komen: contact maken, samenwerken, leiden & geleid worden, grenzen aangeven, duidelijk zijn, vertrouwen.

De oefeningen zijn gebaseerd op de rots en water training. Experimenteren met verschillende houdingen, hoe reageert de hond als jij je heel groot maakt? En hoe als je je juist heel klein en kwetsbaar maakt?

Echte samenwerking met de hond waarbij je samen in contact bent kan pas plaatsvinden als je erin gelooft dat jullie het kunnen. Dat is het doel van deze training: geloof dat je het kan!

De training vindt plaats in Enschede en omgeving.