Jip

Jip is mijn maatje, maar Jip is ook de grote kracht achter Maatje op Poten. Zonder hem zou Maatje op Poten niet bestaan. Jip is een lieve, gevoelige, zachtaardige vrolijke hond. Hij is heel goed in te zetten bij kinderen of volwassenen die wat terughoudend en gesloten zijn. Hij blijft rustig en werkt graag samen met rustige mensen. Hij vindt het heel leuk om samen opdrachten te doen en zal graag voor je werken. Dit werkt heel goed voor kinderen en volwassenen met weinig zelfvertrouwen. Door Jip ervaren ze dat ze er mogen zijn, hij doet wat je zegt en wil graag samen met je wat doen. Samen met hem kun je succeservaringen opdoen waardoor het zelfvertrouwen groeit.

Jip heeft zijn diploma’s als Autismebegeleidingshond gehaald. In het voortraject bij stichting Saac gaat Jip mee om te ervaren wat het contact met een autismebegeleidingshond doet. Hierdoor leren kinderen al wat een hond is en hoe je hier mee om moet gaan voordat de eigen hond in het gezin komt waardoor de verandering minder heftig wordt.

Binnen Maatje op Poten wordt Jip ingezet bij de weerbaarheidstraining, straatangstbegeleiding en bij individuele hulpvragen. Daarnaast gaat hij vaak mee als oefenhond tijdens de trainingen.

Jip wordt niet ingezet bij angst voor honden omdat dit bij hem te veel spanning oplevert.